RSS

DESPRE PROIECT

Dimensiunea europeană a competențelor profesioniștilor din învățământul profesional și tehnic necesare desfășurării activității de consiliere și orientare în carieră pentru elevi

12 – 18 MAI 2014, GRANADA, SPANIA

Proiectul se adreseaza profesortextorizerilor de la Colegiul Economic “Ion Ghica” Targoviste,  implicati atat in formarea profesionala initiala a elevilor cat si in formarea profesionala continua. Selectia beneficiarilor se va face in functie de competentele profesionale, competentele lingvistice, nivelul de cultura generala, calitatile morale.
Beneficiarii vor fi atat profesori care predau disciplinele de profil tehnologic, precum si profesori de cultura generala (formatori, metodisti, inspectori).
Proiectul doreste sa raspunda nevoilor de formare a profesorilor privind bunele practici în consilierea şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor din IPT in scopul cresterii gradului de inserţie a absolvenţilor pe o piaţa a muncii caracterizata prin schimbare continua si incertitudini in ceea ce priveşte viitorul. De asemenea, se doreste transferul de competente/metode si/sau bune practici între parteneri privind folosirea unor activitati inovatoare care sprijina consilierea si orientarea elevilor privind cariera, conducand la dezvoltarea personala si înzestrarea lor cu acele cunostinte si abilitaţi necesare pentru managementul eficient al propriei cariere.

Un sistem IPT de calitate se măsoară prin gradul de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, ceea ce reclama implementarea unor programe de orientare si consiliere eficiente. In Romania gradul de inserţie al absolvenţilor este scăzut, iar inserţia pe piaţa muncii are loc, de cele mai multe ori, intr-o alta specializare decât cea pentru care absolvenţii s-au pregătit; aceştia isi schimba locul de munca cu o frecventa foarte mare. Aceasta  demonstreaza  faptul ca absolvenţii nu sunt pregatiti sa facă o analiza coerenta a pieţei muncii, in deplin acord cu interesele si aptitudinile lor, ca nu ştiu sa adecveze informaţiile pe care le deţin unor realitati sociale existente. Mulţi profesori inca mai considera ca principala lor sarcina fata de elevi consta doar in transferul de cunostinte si in dezvoltarea capacitatilor necesare procesului de invatare. Foarte mulţi cred ca dezvoltarea personalitatii si calitatilor sociale ale elevilor, pregătirea pentru rolurile pe care elevii le pot avea in viata cad doar in sarcina specialiştilor si a familiei. In societatea actuala, caracterizata de globalizare, schimbări rapide, instabilitate economica, o piaţa a muncii flexibila si in mare parte imprevizibila, rolul profesorului este principal.
Organizarea acestui stagiu de formare in Spania le oferă participanţilor posibilitatea de a cunoaste la fata locului sistemul VET spaniol, de a avea acces direct la metode si practici inovatoare din domeniul consilierii si orientarii elevilor privind cariera. Prin compararea programelor de orientare si consiliere in cariera din Spania si Romania, vor identifica punctele tari si slabe si vor identifica solutii creative de imbunatatire a celor doua programe. Mobilitatea le va asigura beneficiarilor participarea la o serie de prezentari, asistente, dezbateri si workshop- uri despre consilierea si orientarea privind cariera in scopul dezvoltarii personale si înzestrarii tinerilor cu acele cunostinte si abilitaţi necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere. Mobilitatea le va permite beneficiarilor si imbunatatirea competentelor lingvistice, dezvoltarea competentelor sociale prin constientizarea realitatilor, dezvoltarea cetateniei active europene, intelegerea, respectarea si tolerarea altor culturi. Continuarea dezvoltarii profesionale si personale va duce la  eliminarea sentimentului de excluziune sociala.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 18, 2012 in Uncategorized